PERSBERICHT | CSRD: zelf doen of uitbesteden?

FRED CONIJN | Aan de slag met CSRD

De CSRD regelgeving geldt vanaf 2025 voor ondernemingen, met meer dan 250 werknemers. Zij hebben nog een jaar om duurzaamheid door te voeren in hun beleid, acties, doelen en in de informatievoorziening. Als dat niet goed wordt geregeld heeft Finance & Control een probleem bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag.

31 juli 2023 zijn de definitieve ESRS’s (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd. Deze bevatten gedetailleerde richtlijnen waaraan het duurzaamheidsverslag moet voldoen. Veel CFO’s, controllers en financials hebben zich aangemeld voor cursussen. Zo vormen zij zich een beeld van de impact van CSRD en de ESRS’s, waarin dit is uitgewerkt. Dit helpt om zelf de regie te voeren. De interne beschikbaarheid en het opbouwen van deskundigheid, vergt wel een langere doorlooptijd. Bij andere organisaties worden externen ingehuurd om CSRD door te voeren. Dit reduceert de interne inspanning en doorlooptijd, maar resulteert in hogere out of pocket kosten.


Bovendien gaat het om een gedragsverandering om duurzamer te opereren. Dat kan je niet uitbesteden. CSRD moet je samen doen. Medewerkers en deskundigen vormen een kernteam. Samen gaan zij aan de slag met de volgende vraagstukken:
• Welke data zijn nodig om te voldoen aan de CSRD vereisten?
• Hoe ziet de keten eruit, waar begint die precies en waar stopt die?
• Wat is de impact van de dubbele materialiteit op de scope?
• Hoe wordt de reductie van broeikasuitstoot en energieverbruik onderdeel van het beleid, de sturing en acties op de werkvloer?
• Waar kunnen we het beste mee beginnen en wat is een praktische aanpak?

Het boek ‘Aan de slag met CSRD’ van Fred Conijn is daarbij een handig hulpmiddel. Het biedt een aanpak om deze vragen en vele anderen te beantwoorden. Met de aanpak worden ESRS-vereisten op een logische manier geclusterd en behandeld. Praktijkvoorbeelden tonen aan hoe anderen het hebben aangepakt. De nadruk ligt op het toepassen van de regelgeving voor het eigen bedrijf. Aan het eind van de rit is het duidelijk hoe de CSRD-puzzel eruit ziet, welke puzzelstukjes er al zijn en welke het komende jaar nog ontwikkeld moeten worden.

OVER DE AUTEUR

Fred Conijn RA heeft de ESG aanpak ontwikkeld. Hij is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van duurzame dynamische sturing. Fred is verbonden geweest aan de business universiteit Nyenrode als docent Management Control. In 2014 heeft hij het Business Design Developing Expert Program van de Henley Business School afgerond. Fred deelt zijn praktijkervaringen via artikelen, blogs, vlogs, podcasts, boeken en opleidingen die hij verzorgt voor o.a. NBA, NIVE, VRC en Alex van Groningen. Onder het mom van ‘voordoen, samen doen en zelf doen’ ligt de nadruk daarbij op het toepassen van de vergaarde kennis.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Wilt u meer informatie over de impact van CSRD en praktijkervaringen met de implementatie, neem dan contact op met Fred Conijn via: dynamic.control@ziggo.nl

TITEL | Aan de slag met CSRD: impact & aanpak
AUTEUR | Fred Conijn
ISBN | | 978-90-9037637-0
PRIJS | € 29,50

MEER PERSBERICHTEN