Stap 1 
boekplan

GASTBLOG | Levensverhaal schrijven

“Hoe breng je orde aan in de enorme hoeveelheid ideeën?” Gastblogger & boekbegeleider Loes Visch heeft tips voor auteurs die aan een ervarings- of levensverhaal werken.

HET SCHRIJVEN VAN EEN LEVENSVERHAAL

Een idee voor een levensverhaal (of een ervaringsverhaal) begint meestal heel groot en schiet nog alle kanten op. Je begint te schrijven. Dan eens een onderwerp hier, dan over een andere vraag of suggestie  daar. Hoe breng je orde aan in de enorme hoeveelheid ideeën en vragen die er – ook in je eigen hoofd – opkomen? Boekbegeleider Loes Visch vertelt hoe zij het aanpakt.

RUBRICEER, ORDEN EN VERTEL

Samenhang en een logische volgorde zijn belangrijk voor een levensverhaal. Maak een keus in wat je wilt vertellen. Kies een thema of thema’s en hang daar je hoofdstukken onder. Er moet logica in zitten, anders is het voor de lezer niet interessant om aan te haken.

HOUVAST

Als je een idee hebt, maar je weet niet goed waar je moet beginnen, kun je houvast creëren door voor jezelf een A4 te vullen met daarop de volgende informatie:

  • Onderwerp
  • Doelstelling boek
  • Onderscheidend vermogen
  • Insteek van jou
  • Doelgroep
  • Thema’s
    • Wat wil je vertellen?
    • Hoe wil je het vertellen? (stem dit af op je doelgroep)

Als je dit helder hebt, kun je de thema’s gaan uitwerken naar hoofdstukken. Maak ook hier weer keuzes in. Zorg voor een helder verhaal, niet te emotioneel of zwaarmoedig.

THEMA’S LEVENSVERHAAL

De hoofdstukken in een levensverhaal zijn de kapstok waar allerlei onderwerpen en/of deelvragen aan opgehangen kunnen worden. Zijn er hoofdvragen te bedenken waaronder je je deelvragen kunt rubriceren? Als dat zo is, heb je meteen al een mooie indeling. Wees kritisch naar jezelf: alle onderwerpen die niet echt bij het thema passen: schrappen.

In geval je schrijft over eigen ervaringen, spelen er nog een aantal andere aandachtspunten mee. Ligt de nadruk op persoonlijke ervaring? In een ervaringsverhaal kun je eventuele feitelijke info verwerken als kaderteksten ter aanvulling op je persoonlijke verhaal.

MEELEZERS

Soms is het een goed idee om een aantal mensen te vragen als meelezer van jouw levensverhaal. Je kunt waardevolle informatie krijgen over je gekozen onderwerp, invalshoek en schrijfwijze. Zorg er dan wel voor dat je meelezers selecteert die je hoog acht en die eerlijk durven aan te geven wat er eventueel nog voor verbeteringen aan te brengen zijn of waar ze nog iets missen.

GASTBLOGGER LOES VISCH

BOEKBEGELEIDER | Loes Visch

Loes Visch is boekbegeleider bij XXLV: “Het gaat in het kunst- en cultuurboekenvak niet over boeken. Wel over vergroten van ons collectief bewustzijn. Over ontplooiing. Over identiteit, verbeelding, dat wat kleur geeft aan het leven. Over verruimen van de innerlijke wereld, versterken van verbeeldingskracht en groeien in kennis en inzicht. Ik geloof dat auteurs, uitgevers en musea hun doelen én doelgroepen beter bereiken, als hun kunst-, geschiedenis-, architectuur- en fotografieboeken zijn gemaakt met een combinatie van gedegen vakkennis, aandacht en oprechte liefde voor boeken.

XXLV boekbegeleiding: passie, perfectionisme en expertise. De magie van drukvellen die uit de drukpers komen, ken ik. Al tijdens mijn opleiding voor Boekhandel en Uitgeverij werkte ik bij een boekhandel, en daarna bijna tien jaar als redacteur kunstboeken bij Uitgeverij Waanders. Sinds 2010 werk ik vanuit XXLV boekbegeleiding voor musea en uitgevers van kunst- en cultuurboeken. Ik weet uit ervaring dat een goede samenwerking met opdrachtgevers, auteurs en vormgevers tot resultaten kan leiden die de verwachtingen overtreffen. Ik weet hoe ik beeldmateriaal moet zoeken en aanvragen. Hoe belangrijk het is om net zo lang aan tekst te sleutelen dat die klópt. En waarom mijn systematische aanpak en grenzeloze perfectionisme in dit vak zeer gewenste eigenschappen zijn. Voor meer informatie en portfolio, zie www.xxlv.nl