Stap 1 
boekplan

TIP 41 | Koninklijke Bibliotheek

 

Koninklijke bibliotheek

Ligt jouw boek al in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag? Kleine moeite, groot plezier! 

Als jouw boek een ISBN heeft, wil de Koninklijke Bibliotheek (KB) graag één exemplaar ontvangen. Dit is niet verplicht, maar wel leuk voor het nageslacht. Jouw boek wordt dan ook vermeld op hun site: www.kb.nl. 

Wij kunnen dit voor je verzorgen. Als je het opgeeft in de offerte/bestelling zijn hier verder voor jou geen kosten aan verbonden. We sturen dan één exemplaar van jouw oplage naar de Koninklijke Bibliotheek (je ontvangt dus één boek minder). Je ontvangt geen royalty’s of andere vergoeding voor dit exemplaar.  Deze service is alleen beschikbaar voor klanten die hun boek via BestelMijnBoek printen of drukken.

GEEN ISBN

Als jouw boek géén ISBN heeft, mogen we geen fysiek boek insturen. In dat geval kun je er wel voor kiezen om zelf jouw boek digitaal te uploaden via de website van de KB. Het blijft dan bewaard in het e-Depot van de KB. Je kunt jouw boek hier zelf aanmelden via https://www.kb.nl/webloket.

ZELF DOEN

Wil je achteraf toch jouw boek in de Koninklijke Bibliotheek hebben? Je kunt dan zelf een boek toezenden aan de KB, mits jouw boek een ISBN heeft. Een begeleidend schrijven is niet noodzakelijk. Stuur jouw boek op naar:

Koninklijke Bibliotheek
Afdeling Documentverwerking
Postbus 90407
2509 LK Den Haag